Jura Polska – formy ochrony przyrody

Wykaz wybranych form ochrony przyrody na Jurze Polskiej

Niniejszy wykaz prezentuje wybrane przykłady form ochrony przyrody występujące na Jurze Polskiej. W przypadku, gdy dana forma reprezentowana jest przez niewielką ilość obiektów, wymienione zostały wszystkie. Przy pozostałych widnieje komentarz, co do powodu pominięcia części lub wszystkich obiektów.

Lista jest uporządkowana w pierwszej kolejności na poszczególne formy ochrony przyrody; a w ramach każdej z nich widnieje podział na województwa lub powiaty, gdzie występują.

W sytuacji, gdzie wskazywany obiekt leży na terenie kilku powiatów ma oznaczenie w postaci np. [1 z 3] (w domyśle jeden z trzech powiatów na których terenie się znajduje).

Przykłady oznaczone gwiazdką [*] znajdują się w całości lub zauważalnej części poza Jurą Polską.

Nazwy przykładów wartych szczególnej uwagi zostały pogrubione.


spis treści


park narodowy

województwo małopolskie

 • Ojcowski Park Narodowy

parki krajobrazowe

województwo łódzkie

 • *Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
 • Załęczański Park Krajobrazowy

województwo śląskie

 • *Park Krajobrazowy Lasy Nad Górną Liswartą
 • Park Krajobrazowy Stawki
 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

województwo małopolskie

 • Dłubniański Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
 • Tenczyński Park Krajobrazowy
 • Rudniański Park Krajobrazowy
 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

rezerwaty przyrody

województwo łódzkie

powiat wieluński

 • *Hołda

powiat pajęczański

 • *Murowaniec
 • Węże
 • *Mokry Las
 • Dąbrowa w Niżankowicach

województwo śląskie

powiat kłobucki

 • Dębowa Góra
 • Modrzewiowa Góra
 • Bukowa Góra
 • Stawiska
 • Szachownica
 • Zamczysko

powiat częstochowski

 • Wielki Las
 • Sokole Góry
 • Kaliszak
 • Parkowe [1 z 2]
 • *Borek
 • Ostrężnik
 • Bukowa Kępa
 • Zielona Góra

powiat lubliniecki

 • *Cisy koło Sierakowa
 • Cisy nad Liswartą
 • Cisy w Łebkach
 • *Jeleniak Mikuliny
 • Rajchowa Góra
 • *Góra Grojec
 • Łęg nad Młynówką

powiat myszkowski

 • *Cisy w Hucie Starej
 • Parkowe [2 z 2]
 • Cisy Przybynowskie

powiat zawierciański

 • Góra Zborów
 • Góra Chełm
 • Smoleń
 • Ruskie Góry
 • Kępina

Jaworzno

 • Dolina Żabnika

województwo małopolskie

powiat olkuski

 • Michałowiec
 • Pazurek

powiat chrzanowski

 • Lipowiec
 • Ostra Góra
 • Bukowica
 • Dolina Potoku Rudno

powiat krakowski

 • Skały Kmity
 • Kajasówka
 • Dolina Racławki
 • Wąwóz Bolechowicki
 • Dolina Szklarki
 • Dolina Kluczwody
 • Dolina Eliaszówki
 • Zimny Dół
 • Dolina Potoku Rudno

Kraków

 • Panieńskie Skały
 • Skałki Przegorzalskie
 • Skołczanka
 • Bielańskie Skałki

obszary chronionego krajobrazu

województwo opolskie

powiat oleski

 • Załęcze – Polesie

województwo łódzkie

powiat pajęczański

 • *Dolina Widawki

województwo śląskie

powiat kłobucki

 • Otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

powiat zawierciański

 • *Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej [1 z 3]
 • Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki [1 z 4]

powiat będziński

 • Góra Zamkowa
 • Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki [2 z 4]

Dąbrowa Górnicza

 • Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki [3 z 4]

Jaworzno

 • Dobra-Wilkoszyn

województwo małopolskie

powiat olkuski

 • Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki [4 z 4]

powiat miechowski

 • *Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej [2 z 3]

powiat krakowski

 • *Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej [3 z 3]

obszary Natura 2000

województwo łódzkie

powiat wieluński

 • Załęczański Łuk Warty [1 z 2]

powiat pajęczański

 • Załęczański Łuk Warty [2 z 2]

województwo śląskie

powiat kłobucki

 • Szachownica
 • Stawiska
 • Torfowisko przy Dolinie Kocinki

Częstochowa

 • Ostoja Olsztyńsko-Mirowska [1 z 2]
 • Przełom Warty koło Mstowa [1 z 2]
 • Walaszczyki w Częstochowie

powiat częstochowski

 • Ostoja Złotopotocka [1 z 2]
 • Ostoja Olsztyńsko-Mirowska [2 z 2]
 • Białka Lelowska
 • Przełom Warty koło Mstowa [2 z 2]
 • Poczesna koło Częstochowy
 • Bagno w Korzonku
 • Dolina Górnej Pilicy [1 z 2]
 • Suchy Młyn
 • Lemańskie Jodły

powiat lubliniecki

 • Łęgi w lasach nad Liswartą
 • Bagno Bruch koło Pyrzowic

powiat myszkowski

 • Ostoja Złotopotocka [2 z 2]
 • Ostoja Kroczycka [1 z 2]

powiat zawierciański

 • Ostoja Środkowojurajska [1 z 2]
 • Ostoja Kroczycka [2 z 2]
 • Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski
 • Dolina Górnej Pilicy [2 z 2]
 • Suchy Młyn
 • Źródła Rajecznicy
 • Łąki Dąbrowskie [1 z 2]

powiat będziński

 • Łąki w Sławkowie

Dąbrowa Górnicza

 • Pustynia Błędowska [1 z 2]
 • Lipienniki w Dąbrowie Górniczej
 • Łąki Dąbrowskie [2 z 2]

Sosnowiec

 • Torfowisko Sosnowiec-Bory

Jaworzno

 • Łąki w Jaworznie

województwo małopolskie

powiat olkuski

 • Pustynia Błędowska [2 z 2]
 • Jaroszowiec
 • Ostoja Środkowojurajska [2 z 2]
 • Pleszczotka
 • Michałowiec
 • Armeria

powiat chrzanowski

 • Rudno
 • *Dolina Dolnej Skawy

powiat krakowski

 • Czerna
 • Dolinki Jurajskie
 • Krzeszowice
 • Dolina Sanki
 • Rudno
 • Skawiński obszar łąkowy [1 z 2]
 • Dolina Prądnika
 • Rudniańskie Modraszki – Kajasówka
 • Cedron

Kraków

 • Skawiński obszar łąkowy [2 z 2]
 • Łąki Nowohuckie
 • Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy

stanowiska dokumentacyjne

województwo łódzkie

powiat wieluński

 • Kamieniołom piaskowców Olewin

województwo śląskie

powiat myszkowski

 • Jaskinia Wiercica

Dąbrowa Górnicza

 • Srocza Góra

województwo małopolskie

powiat chrzanowski

 • Odsłonięcie geologiczne (gmina Alwernia)

powiat krakowski

 • Żyła porfiru
 • Kamieniołom
 • Stary kamieniołom
 • Odsłonięcie w czerwieńcu
 • Kamieniołom Nowa Krystyna
 • Kamieniołom z uskokiem
 • Odsłonięcie martwicy wapiennej w Dolinie Szklarki

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

województwo łódzkie

powiat wieluński

 • *Wzgórza Ożarowskie
 • *Osjakowski [1 z 2]

powiat pajęczański

 • Działoszyński
 • *Osjakowski [2 z 2]
 • Renesansowe założenie Parkowo-Pałacowe w Działoszynie

województwo śląskie

Dąbrowa Górnicza

 • Wzgórze Gołonoskie

Jaworzno

 • Uroczysko Sadowa Góra

użytki ekologiczne

Ze względu na lokalny charakter atrakcyjności przykłady ze skrajnych powiatów tj. lublinieckiego i radomszczańskiego zostały pominięte. Część użytków nie posiada nazw własnych stąd zostały wspomniane zbiorczo.

województwo łódzkie

powiat wieluński

 • kilkadziesiąt bezimiennych użytków ekologicznych
 • Wronia Woda

powiat pajęczański

 • kilka użytków ekologicznych

województwo śląskie

powiat kłobucki

 • Czarne Bagno
 • Dzicze Bagno
 • Bagno w Jeziorze

powiat częstochowski

 • Misiowa
 • Torfowisko
 • Jeziorko
 • Dąbrowa
 • Golizna
 • Góry Towarne
 • Zapadliska
 • Zapadliska I

powiat myszkowski

 • Olszynka
 • Przygiełka
 • Bór Pohulanka
 • Mokradła I
 • Mokradła II

powiat zawierciański

 • Źródliska w Pilicy-Piaski
 • Białe Błota
 • Mokradło
 • Stawki
 • Smuga
 • Kaczeniec
 • Jeziorka
 • Bagienko

powiat będziński

 • *Brynica terasa
 • W dolinie Przemszy

Dąbrowa Górnicza

 • Bagno w Antoniowie
 • Młaki nad Pogorią I
 • Pogoria II
 • Źródliska w Zakawiu
 • Uroczysko Zielona
 • Pustynia Błędowska

Jaworzno

 • Remiza Leśna Bucze
 • Zakola Białej Przemszy
 • Łąki w Ciężkowicach
 • Góra Wielkanoc
 • Chomik europejski

województwo małopolskie

powiat olkuski

 • Dolina Rzeki Sztoły
 • Pustynia Błędowska
 • jeden użytek bez nazwy

powiat chrzanowski

 • Podbuczyna

powiat krakowski

 • Las Buczyna
 • Stanowisko Lilii Złotogłów na Garbie Tenczyńskim
 • Uroczysko Podgołogórze
 • Uroczysko w Rząsce [1 z 2]

Kraków

 • Uroczysko w Rząsce [2 z 2]
 • Łąki Nowohuckie
 • Rozlewisko Potoku Rzewnego
 • Staw przy Kaczeńcowej
 • Dolina Prądnika
 • Uroczysko Kowadza
 • Staw Dąbski
 • Las w Witkowicach
 • Rybitwy
 • Staw w Rajsku
 • Staw Królówka
 • Staw przy Cegielni
 • Dąbrowa
 • Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie
 • Zakrzówek

pomniki przyrody

Pomniki przyrody zostały pominięte w niniejszym zestawieniu, ponieważ występują powszechnie w stosunkowo dużej ilości.


ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów dotyczy terytorium całego kraju; stąd wyszczególnienie przykładów w tym miejscu – dotyczącym wyłącznie obszaru Jury Polskiej – zostało pominięte.


Bibliografia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920880

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/