Wandalowie - Często Zwiedzam - ilustracja: Anna Stępień - tekst: Daniel Zalejski

Wandalowie znad podczęstochowskiej Liswarty

Wandalowie stanowili grupę plemion zamieszkującą Europę Środkową.

U schyłku starożytności wyruszyli w wielką wędrówkę ludów i dotarli aż do Afryki Północnej.

W świetle obecnej wiedzy wydaje się wielce prawdopodobne, że można ich identyfikować z kulturą przeworską, występującą na ziemiach polskich od II w p.n.e.

Na ziemi częstochowskiej pojawili się około czterystu lat później i zostali tu do V w n.e.

Śmiem ich nazwać królami Liswarty ze względu na liczne osady, które założyli w dorzeczu tej rzeki.

Dzięki rozwiniętej metalurgii władali dobrej jakości broniąnarzędziami, które obok biżuterii znajdowano w ich ciałopalnych grobach.

Panująca demokracja wojenna sprzyjała rozwojowi technologii militarnej.

Lokalne produkty gliniane, tworzone na kole, świadczą o doprowadzeniu do perfekcji garncarstwa.

Bliskość Cesarstwa RzymskiegoBursztynowego Szlaku sprzyjały wymianie handlowej. Dzięki niej w naszą okolicę dotarły m.in. gliniane naczynia terra sigillata, szklane paciorki, czy nawet srebrna moneta cesarza Hadriana.

Późniejszy okres zwany „wiekami ciemnymi” rozbudza nasze wyobrażenia o tym, jaką lukę po swym odejściu pozostawili Wandalowie.

Ich dorobek, pochodzący m.in. z cmentarzyska w Mokrej, można podziwiać w Muzeum Częstochowskim na wystawie w Ratuszu.


ILUSTRACJA: ANNA STĘPIEŃ

www.stepien.carbonmade.com

MAGAZYN: JASNE, ŻE CZĘSTOCHOWA

www.cgk.czestochowa.pl

CYKL: CZĘSTO ZWIEDZAM! (marzec 2017)