Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (niebieski, gmina Kiełczygłów – gmina Blachownia)

Jura Polska – podział administracyjny

Jura Polska (Jura Krakowsko-Częstochowska/Jura Krakowsko-Wieluńska) to różnorodny region turystyczny. Podejmując się próby wyznaczenia jego granic w oparciu np. o jednolitą budowę geologiczną, regiony geograficzne, lokalizację średniowiecznych zamków czy miejsc bitw II Wojny Światowej zauważymy, że zasięg ich występowania nie będzie pokrywał się w pełni. Dlatego jednoznaczne i precyzyjne wyznaczenie granic Jury Polskiej wydaje się niemożliwe.