Kategorie
Edukacja

Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – przebieg

Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską – przebieg

Szlak Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Kurhanów Książęcych – przebieg

Szlak Kurhanów Książęcych znajduje się na terenie następujących jednostek administracyjnych:

Kategorie
Edukacja

Szlak Jury Wieluńskiej – przebieg

Szlak Jury Wieluńskiej stanowi turystyczny rdzeń Jury Polskiej pomiędzy Wieluniem (na północy) a Częstochową (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Jura Polska – podział administracyjny

Jura Polska (Jura Krakowsko-Częstochowska/Jura Krakowsko-Wieluńska) to różnorodny region turystyczny. Podejmując się próby wyznaczenia jego granic w oparciu np. o jednolitą budowę geologiczną, regiony geograficzne, lokalizację średniowiecznych zamków czy miejsc bitw II Wojny Światowej zauważymy, że zasięg ich występowania nie będzie pokrywał się w pełni. Dlatego jednoznaczne i precyzyjne wyznaczenie granic Jury Polskiej wydaje się niemożliwe.