Jura Polska – podział administracyjny

Jura Polska (Jura Krakowsko-Częstochowska/Jura Krakowsko-Wieluńska) to różnorodny region turystyczny. Podejmując się próby wyznaczenia jego granic w oparciu np. o jednolitą budowę geologiczną, regiony geograficzne, lokalizację średniowiecznych zamków czy miejsc bitw II Wojny Światowej zauważymy, że zasięg ich występowania nie będzie pokrywał się w pełni. Dlatego jednoznaczne i precyzyjne wyznaczenie granic Jury Polskiej wydaje się niemożliwe.

Mając na uwadze możliwie największą ilość atrakcji związanych z tym regionem oraz sieć transportową, wskazano poniżej jednostki podziału administracyjnego, które mogą być celem podróży lub przez które należy przejechać tuż przed dotarciem do właściwej destynacji.

Perspektywa Częstochowy

Niniejsze zestawienie powstało z perspektywy Częstochowy, co ma odzwierciedlenie w postrzeganiu zasięgu regionu.

Pierwszym tego skutkiem jest fakt, że umieszczono w nim miejsca stosunkowo odległe, które zasługują na uwagę ze względu na wyjątkowość atrakcji rzadko występujących bliżej Częstochowy czy rdzenia regionu. Są to np. Mokrsko, Jędrzejów i Tenczyn, gdzie występują zabytki architektury romańskiej.

Drugim tego skutkiem jest wzięcie pod uwagę dużej liczby miejsc z województwa śląskiego, na którego obszarze leży Częstochowa. Wynika to przede wszystkim z obecności na tym terenie licznych i często nowo powstałych szlaków turystycznych oraz spójnej i prężnej promocji województwa. Jest to również ważne ze względu na bliskie sąsiedztwo konurbacji górnośląskiej, będącej domem dla wielu potencjalnych turystów – wydaje mi się, że warto zainteresować się terenem, który łączy ich z Jurą Polską.


Jura Polska – podział administracyjny

spis treści / województwa:


województwo opolskie – powiaty i gminy:


województwo łódzkie – powiaty i gminy:


województwo śląskie – powiaty i gminy:


województwo małopolskie – powiaty i gminy:

  • powiat miechowski

Czy Jura Polska jest tak wielka?

Nie. Jura Polska nie jest tak wielka, jak teren należący do wszystkich wymienionych jednostek administracyjnych.

Zakładam, że na niniejszej stronie będą pojawiały się artykuły zarówno dotyczącej samej Jury Polskiej jak i jej najbliższej okolicy. Dlatego postanowiłem już na samym początku stworzyć możliwie pełen wykaz, który z czasem stanie się swoistym spisem treści, gdzie każdy rozdział będzie odpowiadał poszczególnej gminie.

Bibliografia

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19980960603

Mapa podziału terytorialnego Polski
https://www.mapyonline.pl/

OpenStreetMap
https://www.openstreetmap.org/