Kategorie
Edukacja

Szlak Janusza Brandysa – przebieg

Szlak Janusza Brandysa przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Walk 7. Dywizji Piechoty, wrzesień 1939 – przebieg

Szlak Walk 7. Dywizji Piechoty, wrzesień 1939 przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Olsztyński – przebieg

Szlak Olsztyński przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Józefa Lompy – przebieg

Szlak Józefa Lompy przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Kłobucki – przebieg

Szlak Kłobucki przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – przebieg

Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Barbary Rychlik – przebieg

Szlak imienia Barbary Rychlik upamiętnia działaczkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Częstochowie. Prowadzi od Korwinowa (na północy) do Jastrzębia (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne.

Kategorie
Edukacja

Szlak Tysiąclecia – przebieg

Szlak Tysiąclecia upamiętnia milenium Polski. Łączy ze sobą trzy regiony: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie i Małopolskę; powstałe w różnych okresach historycznych kraju. Prowadzi od Bytomia (na zachodzie) do Skarżyc (na wschodzie). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne.

Kategorie
Edukacja

Szlak Zamonitu – przebieg

Szlak Zamonitu jest dziedzictwem po trasie, którą pokonywali harcerze. Ich wędrówki odbywały się pomiędzy stanicami harcerskimi w ramach letniej akcji o nazwie Zamonit, powstałej z połączenie słów zamki oraz amonity. Prowadzi od Poraja (na północy) do Niegowonic (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Warowni Jurajskich – przebieg

Szlak Warowni Jurajskich jest uzupełnieniem Szlaku Orlich Gniazd. Łączy ze sobą mniej rozpoznawalne lub trudniej dostępne atrakcje – idealne dla koneserów. Prowadzi od Mstowa (na północy) do Rudawy (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne: