Kategorie
Edukacja

Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej – przebieg

Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Łazy – Błojec – przebieg

Szlak Łazy – Błojec przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej – przebieg

Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Mrzygłód – Zazdrość – przebieg

Szlak Mrzygłód – Zazdrość przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Tysiąclecia – przebieg

Szlak Tysiąclecia upamiętnia milenium Polski. Łączy ze sobą trzy regiony: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie i Małopolskę; powstałe w różnych okresach historycznych kraju. Prowadzi od Bytomia (na zachodzie) do Skarżyc (na wschodzie). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne.

Kategorie
Edukacja

Szlak Zamonitu – przebieg

Szlak Zamonitu jest dziedzictwem po trasie, którą pokonywali harcerze. Ich wędrówki odbywały się pomiędzy stanicami harcerskimi w ramach letniej akcji o nazwie Zamonit, powstałej z połączenie słów zamki oraz amonity. Prowadzi od Poraja (na północy) do Niegowonic (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne: