Kategorie
Edukacja

Szlak Żarecki – przebieg

Szlak Żarecki przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Janusza Brandysa – przebieg

Szlak Janusza Brandysa przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Walk 7. Dywizji Piechoty, wrzesień 1939 – przebieg

Szlak Walk 7. Dywizji Piechoty, wrzesień 1939 przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Barbary Rychlik – przebieg

Szlak imienia Barbary Rychlik upamiętnia działaczkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Częstochowie. Prowadzi od Korwinowa (na północy) do Jastrzębia (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne.

Kategorie
Edukacja

Szlak Zamonitu – przebieg

Szlak Zamonitu jest dziedzictwem po trasie, którą pokonywali harcerze. Ich wędrówki odbywały się pomiędzy stanicami harcerskimi w ramach letniej akcji o nazwie Zamonit, powstałej z połączenie słów zamki oraz amonity. Prowadzi od Poraja (na północy) do Niegowonic (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne: