Kategorie
Edukacja

Szlak Gór Gorzkowskich – przebieg

Szlak Gór Gorzkowskich przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Walk 7. Dywizji Piechoty, wrzesień 1939 – przebieg

Szlak Walk 7. Dywizji Piechoty, wrzesień 1939 przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Zamonitu – przebieg

Szlak Zamonitu jest dziedzictwem po trasie, którą pokonywali harcerze. Ich wędrówki odbywały się pomiędzy stanicami harcerskimi w ramach letniej akcji o nazwie Zamonit, powstałej z połączenie słów zamki oraz amonity. Prowadzi od Poraja (na północy) do Niegowonic (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Warowni Jurajskich – przebieg

Szlak Warowni Jurajskich jest uzupełnieniem Szlaku Orlich Gniazd. Łączy ze sobą mniej rozpoznawalne lub trudniej dostępne atrakcje – idealne dla koneserów. Prowadzi od Mstowa (na północy) do Rudawy (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Orlich Gniazd – przebieg

Szlak Orlich Gniazd stanowi turystyczny rdzeń Jury Polskiej pomiędzy Częstochową (na północy) a Krakowem (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne: