Kategorie
Edukacja

Szlak Pustynny – przebieg

Szlak Pustynny przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej – przebieg

Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej – przebieg

Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej przebiega przez następujące jednostki administracyjne:

Kategorie
Edukacja

Szlak Tysiąclecia – przebieg

Szlak Tysiąclecia upamiętnia milenium Polski. Łączy ze sobą trzy regiony: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie i Małopolskę; powstałe w różnych okresach historycznych kraju. Prowadzi od Bytomia (na zachodzie) do Skarżyc (na wschodzie). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne.

Kategorie
Edukacja

Szlak Orlich Gniazd – przebieg

Szlak Orlich Gniazd stanowi turystyczny rdzeń Jury Polskiej pomiędzy Częstochową (na północy) a Krakowem (na południu). Przebiega przez następujące jednostki administracyjne: